Home > Blog > Şehir Rehberi > Ağrı Seyahat Rehberi

Ağrı Seyahat Rehberi

Türkiye’nin en doğusunda yer alan illerimizden birisi olan Ağrı ili, ülkemizin Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer almaktadır. Ağrı ili ismini ise bölgede yer alan Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı’ndan almıştır. 1834 yılında bucak, 1869 yılında ilçe olan Ağrı, 1927 yılında il olmuştur.

1650m. yüksekliğindeki bir yaylada yer alan Ağrı ili, adını yanındaki görkemli dağdan almaktadır. Türkiye’ye en tepeden bakabileceğimiz ve ülkenin doğuya açılan kapısı konumundaki Ağrı, tarih boyunca çok sayıda kavim ve medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Ağrı ili, yazın dağcılık, ve doğa yürüyüşüne, kış mevsimine kayak sporuna elverişli parkurlara sahip efsanevi dağı ile Doğu Anadolu Bölgesi‘nin turizm merkezleri arasındadır.

Ağrı’nın Tarihçesi

Ağrı ilinin tarihi, Paleolitik Çağ’a kadar uzanmaktadır. Daha geç dönemlerde bu bölge ile Mezopotamya arasında kültürel ilişkiler olduğunu gösteren Tunç Çağı araç gereçleri bulunmuştur. Ağrı ve çevresine yerleşen en eski topluluklardan biri Hurrilerdir. M.Ö. 14 yüzyılda Hititlerin Doğu Anadolu Bölgesi‘ndeki etkinlerini yitirmeleriyle yöre önce Hurrilerin, ardından Urartu, Pers, Makedon, Roma, Bizans’ın egemenliğine girmiştir. M.S. 7.yy ortalarında Arapların eline geçen ve stratejik konumu nedeniyle istilalara uğrayan Ağrı‘yı 11. yüzyılda Selçuklular egemenlikleri altına almışlardır. Selçukluların aralıklarla süren egemenlikleri Moğol akınlarıyla son bulmuştur. Sonradan İlhanlılar, Celayirliler, Karakoyunlular, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlı İmparatorluğu egemenliğine girmiştir. I. Dünya Savaşı’nda Ruslar tarafından işgal edilen bölge, 1921 yılında yapılan Kars Antlaşması ile Türkiye’ye iade edilmiştir.

Ağrı Trafik Kodu: 04 Yüzölçümü: 11376 Nüfus : 528.744 (2000).

Ağrı’ya Ulaşım

  • Karayolu: Karayolu ile çevre il ve ilçelerden Ağrı ya, Ağrıdan çevre il ve ilçelere düzenli karayolu ulaşımı olduğu gibi büyük şehirlerede hergün karşılıklı otobüs seferleri vardır. Ağrı Otogar Tel: +90472 212 09 63
  • Demiryolu: Ağrı Tren İstasyonu Tel: +90472 2l3 79 l9
  • Havayolu: Havalimanının kent merkezine uzaklığı 7 km.dir. Ağrı Havalimanı Tel: +90472 216 04 02 – 216 04 00

İklim ve Bitki Örtüsü; İlde yüksekliğe, yer şekillerine ve denizden uzaklığa bağlı olarak şiddetli, kurak bir kara iklimi görülür. Kışlar çok sert ve soğuk geçer. Yazlar vadi tabanlarında gündüzleri sıcak, geceleri serin, yaylalarda bütünüyle ılıktır. Yıllık ortalama sıcaklık 6.1°C’dir. En soğuk ay -4°C ortalamayla mart, en sıcak ay 21°C ortalamayla ağustostur. İlin hemen her yanında kış mevsiminde şiddetli soğuk baskınları olur. Düşük sıcaklıkların 0°C’nin altında olduğu gün sayısı 161′ dir. Termometre yalnızca 3 ayda (haziran, temmuz, ağustos) 0°C’ nin altına düşmez. İlde şimdiye kadar ölçülen en yüksek sıcaklık değeri 38°C (ölçüldüğü tarih 27 Temmuz 1955) en düşük sıcaklık ise -45.6°C’dir (ölçüldüğü tarih Ocak 1979). Ağrı (Karaköse) Meteoroloji İstasyonu’nda saptanmış bu değer, Türkiye’deki meteoroloji istasyonlarının şimdiye kadar saptadıkları en düşük sıcaklık derecesidir. Denizden 1.632 m yükseklikteki ilde yıllık ortalama yağış tutarı 521 mm’ dir.

İl, doğal bitki örtüsü bakımından yoksuldur. İlin alçak kesimini oluşturan Murat Vadisi boylarından, doğudan Ağrı Dağı eteklerine kadar yer alan geniş topraklar, bugünkü bitki örtüsünden yoksundur. Doğal bozkır alanı dışında kalmasına karşın, buraların bugünkü çıplak görünüşü, bitki örtüsünün bir yandan aşırı otlatmalarla öte yandan insan eliyle büyük ölçüde yok edilmiş olmasının sonucudur. Ağrı Dağı’nın kuzey yamacında 2.500 m yükseltide huş ağaçlarından oluşan orman kalıntısı gibi, il çevresinde görülen bazı kalıntılar, bu yerlerin bir zamanlar ormanlarla kaplı olduğunu göstermektedir.

Ekonomisi; İlçe merkezleri içinde en fazla gelişme gösteren Merkez ile Doğubeyazıt’tır. İlde başlıca geçim kaynakları tarıma ve özellikle hayvancılığa dayanır. Şiddetli kara iklimi kısa olan yaz mevsimi nedeniyle hüküm süren kuraklık, nüfus azlığı ve ulaşım zorlukları gibi etmenlerle ilde tarla tarımı, alan ve verim bakımından oldukça geridir. İlde ekime elverişli tarla tarımı alanları 148.505 hektar yer tutar. Bu alanlar tahıl türlerine, endüstri bitkilerine ve baklagillere ayrılmıştır. Tahıllar içinde buğday başta gelir, bunu arpa ve çavdar izler. Endüstri bitkilerinden şekerpancarı tarımı önde gelir. Ayrıca 2.262 hektarlık bir alan çeşitli sebzelere ayrılmıştır. İlde yetiştirilen ürünlerin yıllık üretim oranları genel olarak düşüktür. Zaman zaman oluşan şiddetli kuraklık yüzünden ürün büyük ölçüde zarar görür. Ekimi yapılan başlıca ürünler: Buğday, arpa, çavdar, şekerpancarı ve çeşitli sebzelerdir. Ekonomik alandaki etkinliğin temeli, hayvancılığa dayanır. Ülkemizde en çok hayvan beslenen ildir: Koyun, kıl-keçisi, inek, sığır, dana, boğa, at, katır. Ancak son yıllarda yetiştirilen hayvan sayısında önemli bir azalma olmuştur. Arıcılık, kümes hayvancılığı (tavuk, horoz, hindi) gelişme içindedir. İl toprakları tarımdan daha çok hayvancılığa elverişlidir. Bir yandan geniş otlaklar ve yaylalar, öte yandan nüfus azlığı hayvancılığın yayılmasını ve tutunmasını kolaylaştırmaktadır. Endüstri etkinlikleri bakımından ülkenin en geri kalmış illeri arasındadır.

Ağrı ilinin ilçeleri Bölge, Halife Osman zamanında İslam orduları tarafından fethedilmiştir. 872 yılına değin Abbasiler’in kontrolü altında kalan Ağrı, daha sonra Bizans’ın kontrolüne geçmiştir.

1071 Malazgirt Muharebesi sonrası bölgeye Türk boyları gelmeye başlamıştır. Ağrı, yüzyıla yakın bir süre Sökmenli Devleti’nin sınırları içine girmiştir. 1027 – 1225 yılları arasında Ani Atabekleri, 1239’da Cengizliler, 1256 – 1358 yılları arasında İlhanlılar ve Celaliler Ağrı’da hüküm sürmüşlerdir. İlhanlılar bazen kurultaylarını Ağrı Dağı’nda yapmış, Anadolu ve İran’ı buradan yönetmişlerdir. 1393’te Moğol hakanı Aksak Timur, Ağrı bölgesini ele geçirmiştir. 1405 – 1468 tarihleri arasında Ağrı, Karakoyunlu toprakları içinde yer almış, Karakoyunlular yıkılınca Ağrı Akkoyunlular’ın egemenliğine geçmiştir. Ağrı, 1514’te yapılan Çaldıran Muharebesi sonrası Yavuz Sultan Selim tarafından Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Osmanlı döneminde Şorbulak olarak anılan ilin adı, Ermeniler zamanında Karakilise olarak değiştirilmiştir. Kâzım Karabekir Paşa zamanında ise Karakilise ismi değiştirilerek Karaköse diye adlandırılmıştır.

Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Tevrat’ta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin, Ağrı ve çevresinin olduğu sanılması dolayısıyla Ağrı’ya batılılar tarafından Ararat da denilmektedir. 5165 m. yüksekliğiyle Türkiye’nin en büyük dağı olan Ağrı Dağı da il sınırlarındadır.

Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Ağrı’ya bir üniversite kurma kararınını TBMM’den geçirmiştir. Bu girişimin 2009 Nisan’ında gerçekleşecek olan yerel seçim öncesi bir yatırım olmaktan öte bir anlam içermediğine inanılmaktadır. Ağrı, 2007 Temmuz’unda yapılan son genel seçimde de meclise beş milletvekili göndermiştir.

İshakpaşa Sarayı Ahmed-i Hani Türbesi: Ahmed-i Hani ‘nin türbesi İshak Paşa Sarayı’nın yanındadır. Ahmed-i Hani 17. yüzyılda yaşamış Kürt şair ve filozofudur. Türbesi her yıl yüzbinlerce insan tarafından ziyaret edilir.

İlçeleri Doğubeyazıt Patnos Diyadin Taşlıçay Eleşkirt Tutak Hamur Merkez

İstatistikler Nüfus    542.022[1] Şehir nüfusu    275.785[1] Köy nüfusu    266.237[1] Nüfus yoğunluğu    46,66 kişi/km² Yüzölçümü    11.376 km²

Genel bilgiler Bölge: Doğu Anadolu Bölgesi Alan kodu: 0472

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir