Home > Blog > Şehir Rehberi > Gaziantep Seyahat Rehberi

Gaziantep Seyahat Rehberi

Gaziantep, halk arasındaki eski adıyla Antep, Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz Bölgesi arasında bulunan aynı adlı ilin merkez şehridir. Güneydoğuda şehir olarak en fazla nüfusu barındırır. Sanayi ve gelişmişlik bakımındandan birincidir. Gaziantep, Şehitkamil,Şahinbey olmak üzere iki metropol ilçeye ayrılmıştır. Gelişmişlik açısından Türkiye’nin 20. büyük ilinin merkez ilçesidir. Ayrıca Gaziantep, Türkiye’nin hâla yaşanılan en eski kenti olup, Dünya’nın da hâlâ yaşanılan en eski kentlerinden biridir. Bunların yanında Gaziantep, Türkiye sanayisi ve ticaretinde de çok önemli bir yer tutar. Bunun sebepleri arasında Gaziantep’in Anadolu ile Orta Doğu arasında bir konumda bulunması ve liman kentlerine yakınlığı sayılabilir. Gaziantep’in simgeleri arasında Gaziantep Kalesi, baklava ve antepfıstığı sayılabilir.

Etimoloji Gaziantep’in bilinen en eski adı Romalılar tarafından verilen Antiochia ad Taurum’dur. “Antiochia ad Taurum”, Latince “Toroslar’ın karşısındaki Antakya” anlamına gelir. Daha sonra şehri ele geçiren Araplar şehre Ayıntap demiştir. Ayıntap adının kökenine ilişkin rivayetlerden birkaçı; Ayıntap ismi, Hitit dilinde “han toprağı” anlamına gelen “Hantap”tan türemiştir. Bu ad söylene söylene Ayıntap olmuştur. Ayıntap, Farsça pınarı bol anlamına gelir. Ayın, Arapça göz, tap ise pınar anlamına gelir. Yani Ayıntap Arapça pınarın gözü anlamına gelir. Ayıntap, adını eskiden bu yörede yaşamış bir kral olan Ayni’den almıştır. Ayıntap adı parlayan şehir anlamına gelir.

Ancak bu rivayetlerden hiçbirinin doğruluğu kesin değildir. Ayıntap adı zaman içinde Antep, Entep ve Antap gibi değişik haller alır. Bu adlardan en yaygını Antep’tir. 1921’de (Antep Savunması’ndan sonra) çıkarılan bir yasa ile Antep’e Gazi ünvanı verilir.

Tarih İlk çağlar: Zeugma antik kentinden çıkarılan ve şu anda Gaziantep Arkeoloji Müzesi’nde sergilenen “Çingene Kızı” mozaiği. Mozaikteki kişinin Yunan mitolojisindeki yeryüzü tanrıçası Gaia olduğu düşünülmektedir.

Günümüzdeki Gaziantep’in yakınlarında bulunan Dülük (Dolikhe ya da Doliche) bu yöredeki en eski kenttir. Arkeolojik kazılarından bu kentte Paleolitik dönemden beri insanların yaşadığı bilinmektedir. Ancak, Dülük Erken Tunç Çağı’ndan sonra bir sürekli yerleşim yeri hâline gelebilmiştir. Bu kent, İpek Yolu üzerinde bulunduğu için çok gelişmiştir.

İlk kurulduğuda Babil yönetimi altında kalan kent, M.Ö. 1700’lü yıllarda Hititler’in eline geçer. Hititler’den sonra Mısır yönetimine geçen kent, M.Ö. 700-M.S. 546 arasında ise kronolojik sırayla Medler, Asurlular ve Persler tarafından yönetilir. İ.Ö. 6. yüzyılda ise kent sırası ile Makedonya, Selevkos ve Komagene uygarlıklarının yönetimi başlar. Gaziantep ve Şanlıurfa, tarih boyunca, Diyarbakır eyaletine bağlı sancaktı.

Yeni bir kent: Romalılar, Dülük yakınlarına Antiochia ad Taurum adında yeni bir kent kurar. Bu kent İsa’nın havarilerinden Yuhanna’nın Hıristiyanlık’ı yaymak için seçtiği merkezlerden biri olmuştur. Kent, M.S. 395 yılında Bizans İmparatorluğu’nun eline geçer. M.S. 636 yılında halife Ömer bin Hattab, İslamiyet’i yaymak için Ayıntap) ve Hatay yöresini Bizanslıların elinden alır. Bu şekilde Ayıntap halkı İslamiyet’i kabul eder. Bu arada Dülük, hızla eski önemini yitirmektedir.

1071 yılında Alp Arslan’ın Malazgirt Savaşı’ndaki zaferinden sonra kent Selçuklu yönetimine geçer. Bir dönem Eyyübilerin eline geçen kent, 1270 yılında Moğolların Ayıntap’a saldırmasıyla, 1389 yılında Dulkadiroğulları’nın ve 1471 yılında Memlük Devleti’nin egemenliğine geçmiştir.

Osmanlı yönetimi: 1516 yılında Yavuz Sultan Selim’in Mercidabık Muharebesi’ndeki zaferinden sonra Ayıntap, Osmanlı yönetimine geçer. Osmanlılar döneminde kente çok sayıda cami, medrese, han ve hamam inşa edilmiştir. 1516–1596 yılları arasında kent, üretim, ticaret ve el sanatları yönünden de çok gelişmiştir. 1641 ve 1671 yıllarında iki defa kenti ziyaret eden Evliya Çelebi, kentte 22 mahalle, 8 bin ev, 100 kadar cami, medrese, han, hamam ve bir de kapalı çarşı olduğunu yazar ve seyahatnamesinde aynen “Dünya yüzünden geniş bir ili, göz alıcı büyük yapıları her yerden aranan eşyası, birçok mezraları, bolluk ve verimliliği, bitimsiz yiyecek ve içecek pınarları ve ırmaklarıyla burası ‘Şehr-i Ayıntab-ı Cihan’dır” der. Osmanlı döneminde Ayıntap, asla kendi eyaletinde olmayıp, önce Maraş (bugünkü Kahramanmaraş), sonra Halep eyaletinde yer almıştır. Buna rağmen Ayıntap’ın kültürü Arap kültüründen fazla etkilenmemiştir.

Antep savunması: I. Dünya Savaşı’ndan sonra Mondros Antlaşması’yla Osmanlı devleti parçalanır. 17 Aralık 1918 yılında Antep, Birleşik Krallık’a bırakılır. Antep, 5 Kasım 1919’da Fransa’ya bırakılır. Ermeni Lejyonu da bu savaşta görev almıştır.

Antep halkı, 1920 yılında, Fransız birliklerinin Antep’e yerleşmesi üzerine direnişe başlar. 1920 yılının Ocak ayında Karayılan komutasındaki çeteler, Fransızların bir süvari birliğini pusuya düşürür. Şahin Bey, 200 kişilik milis gücüyle 1920 yılının Mart ayına kadar Antep’teki Fransız askerlerine karşı savaşır. Antep halkı, 9 Şubat 1921’de teslim olur. Savaş tam 10 ay sürer. 25 Aralık 1921’de Ankara Anlaşması gereğince Fransız birlikleri şehri boşaltır.

Belediye başkanları 

Belediye Başkanın Adı                       Görev Yılı Dr. Asım Güzelbey                               2004 – günümüz Celal Doğan                                            1989-2004 Ömer Arpacıoğlu                                  1984-1989 Ahmet Turan Ertuğ                            1980-1984 Esat Kaya Turgay                                1973-1980 İbrahim Tevfik Kutlar                        1963-1968

Valiler

Valinin Adı                                              Görev Yılı Süleyman Kamçı                                 2006 – günümüz Mehmet Lütfullah Bilgin                   2003-2006 Erhan Tanju                                         2000-2003 Muammer Güler                                  1994-2000 Recep Birsin Özen                                1992-1994 Erhan Tanju                                         1991-1992

Coğrafya İl merkezi, kuzeyde ve kuzeybatıda Kahramanmaraş, kuzeydoğuda Yavuzeli, doğuda Nizip, güneydoğuda Oğuzeli, güneyde Kilis, güneybatıda Nurdağı ve batıda İslahiye ile çevrilidir.

Gaziantep’te çok sayıda pınar bulunmasına karşın hiç doğal göl bulunmamaktadır. Bu yüzden şehrin bir çok yerine yapay göller ve barajlar inşa edilmiştir. Gaziantep şehri, Gaziantep Platosu üzerine kurulmuştur. Gaziantep’ten geçen Alleben Deresi iki merkez ilçeyi birbirinden ayırır. İl merkezinin yakınında hiç doğal orman bulunmaz. Bu yüzden il yakınına kızılçam ağaçlarından oluşan bir yapay orman eklenmiştir. İl merkezi 2. derece deprem bölgesindedir.

İklim Konumu sebebiyle Gaziantep’te Akdeniz iklimi ve Karasal iklimin bir karışımı görülmektedir. Hava özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında çok sıcaktır. Aralık, Ocak ve Şubat aylarında ise çok soğuktur. Gaziantep’te ölçülen en yüksek sıcaklık 42 °C, en düşük sıcaklık ise -13 °C’dir.

Haziran-Eylül arasında Gaziantep, en az yağışı alır. En çok yağışı ise Aralık-Şubat arasında alır. Mevsim değişirken gündüz ve gece arasında çok büyük bir sıcaklık farkı vardır. Denize kıyısı olmaması sebebiyle kentte nem oranı çok düşüktür. Bu yüzden hava çok sert değildir.

Nüfus  Gaziantep, nüfus bakımından Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ilidir, Türkiye’nin ise 6. en büyük ilidir. Gaziantep’te nüfus 1.912.223 kişidir. Nüfus yoğunluğu, merkez ilçelerde kilometrekarede 421 kişiyi aşmaktadır.

1927 yılı nüfus sayımında 214.499 olan il nüfusu geçen 70 yıl içerisinde %534 oranında artış göstermiştir. Bu artış oranı aynı dönem için Türkiye genelinde % 317 olmuştur. Gaziantep uzun yıllar dikkate alındığında Türkiye nüfus artış hızının çok üzerinde bir nüfus artışı göstermiştir. Bunun sebebi aşırı derecede göç almasıdır.

Ekonomi Gaziantep ulaşım olanakları ve liman kentlerine yakınlığı sebebiyle ekonomik açıdan Türkiye’nin en zengin kentlerindendir. Gaziantep’teki en önemli geçim kaynakları, tarım, hayvancılık, enerji kaynakları, el sanatları, sanayi ve ticarettir. Güneydoğu Anadolu Projesi’nin tamamlanması ile kentte tarımın daha gelişmesi planlanıyor.

Maden kaynakları açısından son derece fakir olan Gaziantep’te fosfat, manganez ve boksit çıkarılır.

Tarım ve hayvancılık Gaziantep’teki Yaklaşık Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Türü ve Sayısı Türü        Sayısı Koyun     130.000 Keçi           76.000 Sığır          15.000 At                5.000 Eşek            3.000 Katır              325

Gaziantep’in ekonomisinde tarım çok önemli bir yer tutmaktadır. Ancak özellikle yaz aylarında yağış az olduğu için tarım gerektiği kadar gelişememiştir. Gaziantep’teki en önemli tarım ürünü antepfıstığıdır. Türkiye’deki antepfıstığı üretimin büyük bölümü ise Gaziantep’ten sağlanır. Öyle ki, 2007 yılında sadece Gaziantep’te 60.000 ton antepfıstığı üretilmiştir. Zaten antepfıstığı adını bu kentten almaktadır. Hatta Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü de Gaziantep’tedir.

Gaziantep’te antepfıstığı kadar zeytin ve üzüm de önemli tarım ürünlerindendir. Bu şekilde Gaziantep, tarımsal açıdan da çok gelişmiştir.

Tarım kadar olmasa da hayvancılık da Gaziantep ekonomisinde çok önemli bir yer tutar. İlde mera alanları çok olsa da verimsiz olduğu için kentte daha çok küçükbaş hayvan yetiştirlir. Kentte en çok yetiştirilen hayvan koyundur. Ancak verimli ırk olmadıkları için yeterince ürün elde edilememektedir. Kentten Arap ülkelerine çok sayıda canlı hayvan ihraç edilir.

Sanayi ve Ticaret Gaziantep, sanayi ve ticarette çok gelişmiştir. Kentteki bütün gelişme özel sektörün çabaları ile oluşmuştur. Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük sanayi sitesi bulunur. Ayrıca Gaziantep, Türkiye’nin sanayi ve ticaretinde 5. sıradadır. Yakın zamana kadar ticareti büyük ölçüde sınır kaçakçılığına dayanan Gaziantep, şimdi gelişmiş bir ticaret merkezi hâline gelmiştir. Gaziantep’teki en önemli sanayi dalları pamuk ve akrilik iplik, halı, un, irmik, makarna, gıda maddeleri, bitkisel yağ, plastik, deterjan üretimi ve deri üretimidir.

Gaziantep’in ülke çapında ihracat payı %13’tür. Ayrıca kent, antepfıstığı üretim ve ihracatının %90’ı, kuruyemiş işleme ve ihracatının %85’ini, makarna işleme ve ihracatının %60’ını, pamuk ipliği imalat ve ihracatının %45’ini ve havlu imalat ve ihracatının %10’unu elinde tutmaktadır.

Gaziantep kültürü El sanatları: Gaziantep’te çok çeşitli el sanatları mevcuttur. Geçmişte Gaziantep’teki en yaygın el santları dericilik, bakırcılık, yemenicilik, kilimcilik, el işlemeciliği ve kuyumculuktur. Bunlardan el işlemeciliği, bakırcılık ve kilimcilik önemini hâlâ korumaktadır. Özelikle Gaziantep’in kendine özgü motifleri olan kilimleri ve bakır ürünleri çok meşhurdur. Gaziantep’e özgü kilim çeşitleri Baklava dilimleri, Habbap ayağı, Kuş Kanadı, Zincir Göbek, Dirsek göbek, Pençe Göbek, Çarkı felek, Parmak göbek ve Atom Göbek’tir. Ayrıca hanımların hemen her evde yaptığı Antep işi, dantel ve örgü gibi başka el sanatları da mevcuttur.

Gaziantep mutfağı: Gaziantep’in çok zengin bir mutfağı toplamda 512 çeşit yemeği vardır. Yemek çeşidi olarak da en çok yemek çeşidi ile Türkiye’de birinci sırayı alır.[kaynak belirtilmeli] Bu mutfak seneler boyunca çeşitli geleneklerin harmanlanmasıyla zenginleşmiştir. Antep mutfağı özellikle kebap ve et yemekleri ile meşhurdur. Alaca çorba, altı ezmeli kebap, arap köftesi, baklava, beyti, börk aşı, çağla aşı, cağırtlak kebap, doğrama, ekşili taraklı kebap, erik tavası, firik pilavı, kavurma, kuşbaşı kebap, küşneme, lahmacun, patlıcan kebabı, sarımsak kebabı, simit kebabı, soğan kebabı, şiveydiz, yuvarlama ve yeni dünya kebabı Gaziantep mutfağına özgü yemek ve tatlıların sadece çok azıdır.

Türküler ve halk oyunları Gaziantep yöresine özgü çok çeşitli türküler vardır. Bu türküler kahramanlık, aşk, göç ve oyun türküleri ve ağıtlar olarak beşe ayırılabilir. Bu türkülerden Karayılan, Şirinnar, Allı Yemeni, Ezo Gelin, Bahçalarda Mor Meni, Evlerinde bir İpekten halı var, Bahçalarda Zerdali, Emmoğlu ve Deriko sadece çok az bir kısmıdır.

Gaziantep, halk oyunları yönünden de çok zengindir. Bu oyunlar ise ağır halaylar, oynak halaylar ve mizanseli oyunlar olarak üçe ayrılır.

Tarihi yerler ve müzeler Kentin tam merkezinde tarihi Gaziantep Kalesi yer alır. Kalenin güneyinde târihi Naib Hamamı bulunmaktadır. Kalenin kuzeyinde ise çok sayıda tarihi han (Bayaz Han, Büdeyri Hanı ve Şire Han gibi) bulunmaktadır. Hanların kuzeyinde bakır işlemeleriyle ünlü tarihi Bakırcılar Çarşısı yer alır. İlde Boyacı Camii, Kurtuluş Camii ve Şirvan Camii gibi çok sayıda tarihi cami yer alır. Bey Mahallesi’nde ise tarihi Antep evleri yer alır. İldeki görülecek bir diğer yer ise Aziz Bedros Kilisesi’dir. Bu cümleden önce adı geçen bütün yerler ödüllü “Kültür Yolu Projesi” adı altında restore edilmiştir.

Gaziantep, ilinde çok sayıda müze vardır. Yapılmakta olan müzelerle beraber Gaziantep tam bir müzeler kenti olacaktır. Aşağıda Gaziantep’teki müzelerin bir listesi yer almaktadır.

Gaziantep Arkeoloji Müzesi Gaziantep Mevlevihanesi Vakıf Müzesi Şahinbey Savaş Müzesi Medusa Cam Müzesi Hasan Süzer Etnografya Müzesi Zeugma Mozaik Müzesi

Parklar ve bahçeler Gaziantep birçok park ve mesire yerine ev sahipliği yapar. 100. Yıl Parkı, Türkiye’nin en büyük parkıdır ve şehri baştan aşağı dolaşır. Ayrıca Celal Doğan Parkı, Masal Parkı ve Hayri Tütüncüler bunlardan birkaçıdır. Ayrıca kentte Harikalar Diyarı gibi eğlence yerlerinin sayısı hiç de az değildir. Ayrıca Gaziantep’te Türkiye’nin en büyük hayvanat bahçesi olan Gaziantep Hayvanat Bahçesi bulunur. Bu hayvanat bahçesi Orta Doğu ve Balkanlar’ın en büyük, Dünya’nın ise 6. en büyük hayvanat bahçesidir. Gaziantep’te gezilecek diğer yerlere hâlâ inşaat halinde olan planetaryum ve botanik bahçesi örnek verilebilir.

Eğitim Cumhuriyetin ilk yıllarında ildeki okuma yazma oranı %8’di. Şimdi ise ildeki okur yazarlık oranı %90’ı aşmıştır. İlde çok sayıda okul bulunmaktadır. 1988 yılında ilde 6’sı özel 162 ilköğretim okulu, 5’i özel 14 genel lise, 19 mesleki ve teknik lise, 3 fen lisesi, 2 halk eğtim okulu, 2 çıraklık eğitim merkezi, 1 eğitim araçları donatım merkezi, 1 rehberlik ve araştırma merkezi ve 1 sağlık eğitim merkezi bulunmaktadır. Ayrıca 27 özel kurs ve 1 öğretmenler evi bulunmaktadır. Ayrıca Gaziantep’te şu an 3 tane üniversite bulunmaktadır. Bunlar Gaziantep ve Gazikent Üniversiteleri ve daha yeni açılan Zirve Üniversitesidir. Gaziantep Üniversitesi, Kilis ili ve Nizip ve Oğuzeli ilçelerine de yayılarak 17 fakülte, 12 yüksekokul, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, 12 enstitü ve 9 meslek yüksekokuluna sahiptir. Gaziantep’te 3 adet kütüphane vardır. Bunlar Gaziantep İl Halk Kütüphanesi, Şahinbey İlçe Halk Kütüphanesi ve Şehitkamil Bilgi Yılı İlçe Halk Kütüphanesi’dir.

Spor Gaziantep’te çok çeşitli spor aktiviteleri yapılmaktadır. Bunlar arasında futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, boks, karete, judo, tekvando, güreş ve dağcılıktir.

Futbol Gaziantep’te en çok rağbet görülen spor, diğer çoğu ildeki gibi futboldur. Gaziantep’te amatör takımlar dışında 3 futbol takımı yer alır. Bunlardan Gaziantepspor, Türkiye’de Turkcell Süper Lig’de oynayan çok az takımdan biridir.Ayrıca 2000-2009 yılları arası Süper lig puan durumuna bakıldığında Gaziantepspor 4 büyük takımdan sonra 5. sıradadır.

Diğer bir takım olan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise Bank Asya 1. Lig’de oynamaktadır. Kentteki başka bir takım ise Gaskispor’dur. Bu takım Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig’de oynamaktadır. Bu üç takım da 16.981 kişilik kapasitesi ve gece aydınlatması olan Kamil Ocak Stadı’nı kullanmaktadır. Ayrıca stadın bir koşu parkuru da bulunmaktadır.

Ulaşım Gaziantep, Anadolu ile Mezopotamya arasında yer aldığı için tarih boyunca hep ticaret yolları üzerinde yer almıştır. Bunlardan en önemlisi İpek Yolu’dur. Bu sebepten dolayı ilde kara ve hava ulaşımı çok gelişmiştir. Gaziantep’in denize kıyısı olmadığı için kentte deniz ulaşımı yapılamamaktadır. En yakın liman kenti İskenderun’dur.

Kara ulaşımı: Gaziantep, tarih boyunca önemli ticaret yolları üzerinde olduğu için kara ulaşımında da çok gelişmiştir. Özellikle Avrupa’dan Asya ve Afrika’ya geçişi sağlayan E-24 otoyolu, kentin gelişiminde önemli rol oynar. Ancak ildeki en önemli yol Gaziantep-Adana-Tarsus Otoyolu’dur. Gazintep Çevre Yolu ise hâlâ inşaat hâlindedir.

Gaziantep kentinden her gün Adana, Ankara, Birecik, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş, Karkamış, Malatya, Nizip, Nusaybin ve Osmaniye’ye demiryolu seferleri yapılır. 1954 yılında hizmete giren gar, hâlâ ulaşımda önemli bir yere sahiptir. Başka bir terminal ise 2001 yılında hizmete açılmıştır.

Kentte halk ve belediye otobüsleri, dolmuş ve taksiyle ulaşım yapmak mümkündür. Ayrıca hafif raylı sistemde aktif durumdadır.

Hava ulaşımı Gaziantep, hava ulaşımı bakımından da çok gelişmiştir. Kentte Gaziantep Oğuzeli Havaalanı adında uluslararası havaalanı bulunmaktadır. Hava alanı şehirden yaklaşık 20 km. uzaktadır. Her gün İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya’ya tarifeli uçak seferleri yapılmakla beraber, diğer illere de Ankara bağlantılı uçak seferleri yapılmaktadır.

Kardeş şehirler Gaziantep’in 6 kardeş şehri vardır. Bunlar; Almanya Duisburg, Almanya Kuzey Kıbrıs Lefkoşa, Kuzey Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Suriye Halep, Suriye İsveç Karlstad, İsveç Kuveyt Kuveyt, Kuveyt Hollanda Nijmegen, Hollanda

Popüler kültürde Gaziantep

Gaziantep’i Yunanistan’da tanıtan “Yabancı Damat” adlı bir dizidir ve dizi Yunanca Τα σύνορα της Αγάπης (Aşkın Sınırları) olarak bilinir. Ayrıca Ezo Gelin ve Zerda dizileride Gaziantep’te Çekilmiştir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin birinci, Türkiye’nin altıncı büyük kenti olan ve 1987 yılından bu yana büyük şehir statüsünde bulunan Gaziantep ilinin Şahinbey ve Şehit Kamil merkez olmak üzere, Nizip, İslahiye, Oğuzeli, Araban, Yavuzeli, Nurdağı, Karkamış çevre ilçeleriyle dokuz ilçesi vardır.

ŞAHİNBEY

Antep savunması sırasında şehit edilen Komutan Sait Şahinbey’den adını alan ilçe, şehrin güneyinde yer almaktadır.Küçük sanayiinin yoğun olduğu bölgede, özellikle gıda, dokuma ve temizlik alanlarında çok sayıda küçük atölyeler bulunmaktadır.Aynı zamanda ilin küçük alışveriş merkezidir.

ŞEHİT KAMİL

Antep savunması sırasında 12 yaşlarında iken şehit edilen Mehmet Kamil’den ismini alan ilçe, Gaziantep’in merkezinden geçen Alleben deresi ile doğal uzantıların kuzeyinde yer alır.Sanayi kuruluşlarının büyük çoğunluğu, kara ve demir yolu ulaşım ağında önemli bir geçit noktasında olan ülke sınırları içerisinde bulunmaktadır.

NİZİP

İl merkezine 45 km. mesafede kurulmuştur.1517 yılında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılan ilçenin tarihi M.Ö. 3000 yıllarına kadar inmektedir. Türkiye ve dünya arkeoloji tarihi açısından önem taşıyan ve kazı çalışmaları büyük bir heyecan ile izlenen Belkıs/Zeugma antik kenti, Nizip’in 10 km. kuzeyinde bulunmaktadır.Bireci k Baraj Gölü’nün tatlı su balıkları ile dolu mavi suları, antik kentin kıyılarını örtmektedir.Ayrıca ilçe merkezinde bulunan Bizans Dönemi’ne ait Nizip Fevkani Kilisesi ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir. Nizip Çayı Kıyısında bulunan Karpuzatan piknik alanı tabiatla buluşup, nefes almak isteyenler için ideal mekanlar sunmaktadır.

İSLAHİYE

İl merkezine 90 km. mesafede kurulmuştur.İlçe, Roma ve Bizans Dönemleri’nde iskan edilmiş, 1516’da Yavuz Sultan Selim tarafından fethedilmiştir. Arkeolojik zenginliklerin bir araya geldiği Hitit dönemine ait Yesemek Açık Hava Müzesi ziyaretçilerin büyük ilgi ve hayranlığını kazanmaktadır. Tarihi mekanda gezerken yudumlayacağınız yörenin lezzetli ayranının tadını ve yöre insanının misafirperverliğini unutmak mümkün olmayacaktır.

İlçenin görülmesi gereken önemli tarihi mekanlarından olan Tilmen Höyük ve Zincirli Höyük, kültür gezisinin yanı sıra doğa yürüyüşüne uygun imkanlar sunmaktadır.Ayrıca ilçede bulunan Hızır Yaylası, Alman Pınarı Yaylası yaz mevsiminde gezi ve mesire yerleri olarak ziyaretçilerin büyük ilgisiyle karşılaşmaktadır.

OĞUZELİ

Oğuzeli, Gaziantep’in güneydoğusunda, Suriye sınırında bulunmaktadır.İlçeni n Gündoğan köyünde bulunan Tilbaşar Kalesi, Tilbaşar Höyüğü’nün üzerine yapılmış olup, höyüğün tarihi M.Ö.3000 yıllarına kadar uzanmaktadır.Ayrıca ilçenin leziz fıstıklarının, üzümlerinin ve onlardan yapılan çeşitli tatlılar, damak lezzetine hitap edecek güzelliktedir.

ARABAN

Gaziantep il merkezine 67 km. uzaklıkta bulunmaktadır.Araban , arkeolojik açıdan oldukça zengin bir yapı sergilemektedir.İlçe , Ortaçağ’da “Raban” adı ile anılmış, 11.-12. yüzyıllarda Urfa Haçlı Kontluğu’na bağlı önemli bir merkez durumuna ulaşmıştır.Araban’ın merkezinde Prehistorik bir höyük üzerinde yer alan Araban Kalesi’nin gözle görülebilen kalıntıları Ortaçağ’da yapılmış kaleşehir kalıntılarıdır.Höyük üzerinde blok taşlarla inşa edilmiş cami olarak kullanılmış tarihi yapı görülmeye değerdir. Elif, Hisar ve Hasanoğlu Köyleri’nde bulunan Roma Mezar Anıtları mimari yapısı ile ziyaretçileri etkilemektedir. Karasu Irmağı üzerindeki Septimus Severus Köprüsü(Kırık Köprü), Çiftekoz köyündeki çok sayıda kaya tipi mezarlar, ilçenin ziyaret edilebilecek tarihi ve turistik değerlerindendir.Böl gede yoğun olarak ipek halı dokumacılığı da yapılmaktadır.Ayrıca ilçenin gastrolojik açıdan zengin olması sebebi ile firik pilavı ve lezzetli karpuzu tadılmaya değerdir.

YAVUZELİ

Gaziantep il merkezine 40 km. mesafede bulunmaktadır.Yavuze li ilçesi, coğrafi olarak genellikle engebeli bir arazi yapısına sahiptir ve doğa yürüyüşüne (trekking) uygun mekanlar sunar. İlçenin doğu sınırını oluşturan Fırat Nehri’nin doğal güzelliği ve çevresinde bulunan meyve bahçeleri ile bezeli mesire yerleri, ziyaretçilerin uğrak yeridir. Tarihi mekan Rumkale’de arkeolojik açıdan dğer taşıyan Şair Aziz Nerses Kilisesi, Barşavma Manastırı, mescit, su sarnıçları, su kuyusu bulunmaktadır. Rumkale bunları yanı sıra, Hz. İsa’nın havarilerinden Yohanna’nın İncil’in müsveddelerini kaleme aldığı mekan olarak anılmakta ve bundan dolayı Hristiyanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Günümüzde Birecik Baraj Gölü’nün etkisi ile coğrafik yapısı değişen Rumkale, üç tarafı göl ile çevrili bir ada görünümündedir. Mavi Baraj Gölü’nün ortasında bir adacık ve ada üstünde yükselen arkeoljik değerler, doğa yürüyüşüne uygun imkanlar sunarak, doğal güzelliği ile ziyaretçileri büyülemektedir.

NURDAĞI

Gaziantep il merkezine yaklaşık 70 km. uzaklıkta bulunmaktadır.İlçeni n doğusunda Hurşit Dağları, batı ve güneyinde ise Amanos ile Nurdağları yer almaktadır. Nurdağı, turistik açıdan zengin bir mozaik sergilemektedir.Coğr afik yapısı ve doğa güzelliği doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için idealdir. İnanç turizmi açısından önem taşıyan Hz. Ökkeşiye Türbesi, ilçenin en çok ziyaret edilen mekanlarındandır. Ayrıca ilçenin geliri tarım ve hayvancılık ile sağlandığı için, et ve sebze ürünlerini taze ve yöresel leziz yemeklere dönüşmüş olarak tadabilirsiniz.

KARKAMIŞ

İl merkezine 75 km. mesafede, bereketli Mezopotamya Havzası’nın ortasında, Türkiye-Suriye sınır hattı üzerinde bulunmaktadır. İlçe, Yakındoğu arkeolojisinin en önemli yerleşimlerinden bir tanesi olan Karkamış harabelerini barındırmaktadır.Tar ihi mekanda iç ve dış şehir surları, tapınaklar ve hilani tipi ev kalıntıları görülmektedir.Sınır güvenliği nedeni ile şimdilik tarihi mekanları sadece uzaktan gözlemleme imkanı bulunmaktadır.Ayrıca ilçede 10 adet höyük bulunmaktadır. Yeşilin doğadaki renk geçişlerini, Fırat Nehri’nin mavi suları ile böldüğü ilçe, tabiat güzelliği ile foto safari ve ornitoloji için uygun imkanlar sunmaktadır. Ayrıca zeytini ve fıstığıyla meşhur ilçede, doğal ve kokulu baharatların kullanıldığı yöresel yemekleri otantik restoranlarda tatma şansınız mevcuttur.

Şunlar da hoşunuza gidebilir...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir